Dvorci i utvrde

Cijeli kraj bogate je kulturne i povijesne baštine na čijem području se nalazi 30-tak srednjovjekovnih dvoraca i utvrda. Posebno bi istaknuli neke od najljepših: dvorac Veliki Tabor u Desiniću, dvorac Mali Tabor u Prišlinu u Hum na Sutli, dvorac Strmol u Rogatcu, dvorac Bežanec u Pregradi, dvorac Trakošćan u Trakošćanu, dvorac Podčetrtek u Podčetrtku, dvorac Miljana u Miljani i dvorac Gjalski u Zaboku.