Uzgajalište jelena

U neposrednoj blizini hotela u obližnjoj dolini na koju seže pogled iz hotela, nalazi se dio obiteljskog zemljišta sa livadama i šumom na kojem će se podignuti uzgajalište za otvoreni uzgoj jelena lopatara.
Prirodnim načinom uzgoja na otvorenom biti će dio gastronomske ponude hotelskog restorana raznih jela od divljači.

jeleni