Konjički klub

Nakon dovršetka gradnje hotela i otvaranja pristupiti će se realizaciji 2. Faze projekta koji obuhvaća izgradnju staje s boksevima za konje nedaleko od hotela za vlastiti konjički klub.

Izgraditi će se 16 boksova, površine 480m2, predviđenih za smještaj do 20 konja.

Konjički klub će pružati slijedeće usluge gostima:

1. mogućnost terapijskog jahanja
2. mogućnost najma vlastitih konja za jahanje
3. omogućiti ćemo gostima držanje i hranidbu njihovih konja kod nas.

TERAPIJSKO JAHANJE
Terapijsko jahanje je specifična disciplina u terapiji i rehabilitaciji osoba s invaliditetom i medicinski je priznata u svijetu. Provodi ga i nadzire voditelj programa terapijskog jahanja.

Cilj terapijskog jahanja je da putem fizičkog, psihološkog, socijalnog i edukativnog djelovanja kod osoba s invaliditetom proizvede pozitivne efekte koji utječu na poboljšanje psiho-fizičkog stanja, probude osjećaj zadovoljstva, slobode i pokretljivosti. Na taj način doprinosi boljem zdravlju i vraćanju vjere u život.

terapijsko jahanje

konji